Make your own free website on Tripod.com

Personlig veiledning
 

Opp

Personlig veiledning foregår ved at en healer eller person som er klarsynt ser tydelige valg en person står overfor, og kan gi direkte eller inndirekte råd i situasjonen.  Dette er ikke spå-tjenester, men en direkte veiledning i vanskelige avgjørelser.

Det være seg innen næringslivet, i familiesituasjoner, arbeidssituasjoner eller andre områder man føler behov for andre innspill og råd.

Samtale/rådgivning - om du trenger råd og hjelp i din livssituasjon.

 
Individuelt og grupper:
INDRE REISE/VISUALISERING.

-  En guidet reis i ditt indre landskap
-  Større bevisstgjøring om egen identitet.
-  Kombinere indre og ytre verden.