Personlig veiledning
 

Opp

Personlig veiledning foregår ved at en healer eller person som er klarsynt ser tydelige valg en person står overfor, og kan gi direkte eller inndirekte råd i situasjonen.  Dette er ikke spå-tjenester, men en direkte veiledning i vanskelige avgjørelser.

Det være seg innen næringslivet, i familiesituasjoner, arbeidssituasjoner eller andre områder man føler behov for andre innspill og råd.

Samtale/rådgivning - om du trenger råd og hjelp i din livssituasjon.

 
Individuelt og grupper:
INDRE REISE/VISUALISERING.

-  En guidet reis i ditt indre landskap
-  Større bevisstgjøring om egen identitet.
-  Kombinere indre og ytre verden.