Regresjoner
 

Opp

Regresjoner er en form for healing som går dypere enn de rent fysiske områder. 

En regresjon kanta for seg:
bulletTraumatiske opplevelser fra barndommen.
bulletHendelser påført av andre og seg selv.
bulletLøse opp i floker fra fjern fortid og nåtid.
bulletBli bevisst enkelte handlingsmønstre man misliker ved seg selv.
bulletÅrsaker til sykdommer og plager.
bulletFå større bevissthet til egen person.

De fleste regresjoner er dypt personlige og beveger seg inn på områder med sterke følelser.  Den som utfører regresjonene har selv lang erfaring med dette, og kan veilede inn og ut av opplevelsene som blir fremkalt.  Personen er som oftest selv bevisst om hva som blir hentet fram fra underbevisstheten, og ved å sette fokus på dette vil det medføre en større bevissthet over ens egen person.

Den som utfører regresjonene har taushetsplikt.