Tjeneste?
 

Opp

Healingsenteret er også tilgjengelig for mennesker som ønsker å tilby sine tjenester til andre - enten ved selv å jobbe etter "nyte - yte"-prinsippet, eller leie rom for egen praksis.  Tidsrom og tidspunkt avtales direkte med senterledelsen.

De som jobber her vil også være med i de daglige rutinene, som forefallende arbeid i huset og omgivelsene rundt.  Healingsenteret skal være et levende senter der mennesker skal få bli fornyet og inspirert til videre arbeid i hverdagen.